IPOS

u vašem preduzeću

Integrisani Poslovni Sistem u vašem preduzeću, postavljen na vašim serverima.

IPOS je namenjen srednjim i velikim preduzećima koja poseduju svoju informacionu infrastrukturu. Ipos ćemo instalirati na vaše servere (podržavamo Windows i Linux servere sa SQL server i PostgreSql bazama podataka).

Za komunikaciju sa udaljenim radnim jedinicama posedujemo specijalno razvijen sistem za sinhronizaciju podataka koja se može obavljati po potrebi. Direktna veza radnih stanica sa IPOS-om se može izvršiti postavljanjem VPN tunela

Kupovinom IPOS-a stičete pravo na:

  • IPOS u vašem vlasništvu
    • Kupovinom IPOS-a vi stičete pravo na neograničenu upotrebu ipos-a. Baza podataka i IPOS se nalaze u vašem preduzeću.
  • Neograničen broj preduzeća i operatera
    • Korišćenje IPOS-a nije ograničeno ni na koji način. Možete otvarati neograničen broj preduzeća koje knjižite kao i neograničen broj operatera.
  • Neograničen broj udaljenih lokacija
    • Udaljene lokacije po potrebi sinhronizuju podatke sa centralnim serverom.
© 2023 Panon doo. All rights reserved.